Windenergie : inleiding

Windenergie is een naam die verwijst naar een reeks van technologieën die wind gebruiken om er alle nuttige mechanische energie uit te halen.

Sinds de oudheid kunnen windmolens graan bewerken tot bloem, water oppompen, zagen, ... terwijl de wieken draaien.

Meer recent staan windmolens of windturbines in voor de opwekking van elektriciteit.


Vent Eolienne (parc, isolée, urbaine) Electricité
Eolienne de pompage, Voile Travail

 

Dutch
APERe asbl
Rue Royale, 35 - 1000 Bruxelles

Antenne d'exploitation :
Rue Nanon, 98 - 5000 Namur


Email. info_ad_apere.org
T. +32 (0)2 218 78 99