Waterkracht: inleiding

Wat betreft waterlopen, ontstaat waterkracht uit de watercyclus. Waterkracht is een indirecte vorm van zonne-energie die voorkomt in de vorm van potentiële energie op de hellingen van een reliëf en in de vorm van kinetische energie in de stroom van waterlopen.

Wanneer het terrein ervoor geschikt is, kan men de nodige infrastructuur overwegen die deze energie opvangt en omzet in nuttige energie. Al sinds de oudheid werden er watermolens gebruikt om graan te malen of irrigatiewater op te halen. Vandaag de dag wordt er met moderne wielen gewerkt en produceren turbines gekoppeld aan elektrische generatoren elektriciteit. Dit is waterkracht.

In zeeën en oceanen komen zeestromingen en periodieke verschijnselen van verandering van de zeespiegel, die oorspronkelijk afkomstig zijn van de aantrekkingskracht van de maan, de zon (getijden) en de wind (golven) voor. Deze hydraulische energie wordt omgezet in nuttige energie door zeecentrales en getijdencentrales.


Cours d'eau Moulin à eau, Centrale hydroélectrique Travail ou électricité
Marée - Vague - Courant marin Centrale marémotrice, Centrale marine

 

 

 

Dutch
APERe asbl
Rue Royale, 35 - 1000 Bruxelles

Antenne d'exploitation :
Rue Nanon, 98 - 5000 Namur


Email. info_ad_apere.org
T. +32 (0)2 218 78 99