Warmtepomp: inleiding

Buiten het directe gebruik van natuurlijke warmte uit ventilatie of de recuperatie ervan via een warmtewisselaar kan de warmtepomp een koudere ruimte verwarmen. De warmtepomp is een verwarmingsapparaat dat de natuurlijke warmte benut.

Warmtepompen worden beschouwd als een ‘hernieuwbare energietechnologie” in de mate dat de geproduceerde warmte afkomstig is van de natuurlijke warmte van lucht, water (meer, grondwater) of bodem (horizontaal warmtewisselaar of verticale captatie). Deze warmte komt onrechtstreeks van zonnestraling, een hernieuwbare energiebron. Maar deze warmteoverdracht kan enkel gebeuren door de injectie van elektriciteit. Indien dit aandeel van stroom te groot is, vermindert de meerwaarde  sterk.


Chaleur "naturelle"

(géothermique, océanique ou solaire indirect)

Architecture bioclimatique, Eclairage naturel, Chaleur, éclairage
Ventilation naturelle, Puis canadien Confort thermique
Pompe à chaleur Chaleur
Puits géothermique Chaleur (électricité)

 

Dutch
APERe asbl
Rue Royale, 35 - 1000 Bruxelles

Antenne d'exploitation :
Rue Nanon, 98 - 5000 Namur


Email. info_ad_apere.org
T. +32 (0)2 218 78 99