Geothermie: inleiding

 

Geothermie heeft betrekking op alle interne thermische verschijnselen van de aarde. Voor energietoepassingen wordt deze warmte ook gewonnen door extractie van heet water of stoom, of indirect door het gebruik van geothermische putten als warmtewisselaar.

De geothermische putten gaan gebruik maken van de calorieën in de aardkorst waar convectie de vernieuwing van het warmtereservoir mogelijk maakt. Het potentieel van een geothermisch veld staat in functie van haar temperatuur of haar warmte-inhoud als ook het vermogen om de warmtevoorraad weer aan te vullen.


Chaleur "naturelle"

(géothermique, océanique ou solaire indirect)

Architecture bioclimatique, Eclairage naturel, Chaleur, éclairage
Ventilation naturelle, Puis canadien Confort thermique
Pompe à chaleur Chaleur
Puits géothermique Chaleur (électricité)

 

 

 

 

Dutch
APERe asbl
Rue Royale, 35 - 1000 Bruxelles

Antenne d'exploitation :
Rue Nanon, 98 - 5000 Namur


Email. info_ad_apere.org
T. +32 (0)2 218 78 99