Fotovoltaïsche zonne-energie: inleiding

Fotovoltaïsche installaties zetten, rustig en zonder bewegende mechanische onderdelen, direct zonlicht om in elektriciteit. De fotovoltaïsche cellen benutten de halfgeleidende eigenschappen van bepaalde materialen zoals silicium. Afhankelijk van het licht produceren ze continu elektrische stroom. Ze kan eventueel worden omgezet in wisselstroom indien men de elektrische componenten met elkaar verbindt.

Fotovoltaïsche installaties kunnen ook kleine mobiele apparaten  (horloges, rekenmachines, ...), toepassingen op een afgelegen locatie (woningen die ver verwijderd zijn van het elektriciteitsnet, telecommunicatievoorzieningen, landelijke elektriciteitsvoorziening) van stroom voorzien of worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

De eenvoud van de installatie, het bedieningsgemak en het geluidsarme karakter van de elektriciteitsproductie zijn aanzienlijke voordelen voor toepassingen in gebouwen.

In Europa is de overgrote meerderheid van de geïnstalleerde capaciteit aangesloten op het net, dat wil zeggen dat de productie wordt geïnjecteerd op het net en direct wordt verbruikt door de aangesloten apparaten die op het net zijn aangesloten.

Soleil Chauffe-eau solaire, Séchoir et four solaire Chaleur
Système photovoltaïque, Centrale thermodynamique Electricité
Réfrigération solaire Froid

 

 

 

Dutch
APERe asbl
Rue Royale, 35 - 1000 Bruxelles

Antenne d'exploitation :
Rue Nanon, 98 - 5000 Namur


Email. info_ad_apere.org
T. +32 (0)2 218 78 99