Sinds 1991 verzamelt APERe heel wat informatie, gerangschikt volgens type document (studies, tijdschriften, persoverzichten, foto's, video's, CD-ROM) en naargelang het thema, overeenkomstig het klassement in de energiesector. Het documentatiecentrum is een ideale informatiebron voor het beantwoorden van specifieke vragen of voor studie-onderzoek van studenten.

Documentatiedienst

Werken
• Boeken, brochures, studies, verslagen, documentatiemappen gerangschikt volgens grote thema's :

1. Energie
2. Hernieuwbare energie
3. Rationeel energiegebruik (REG)
4. Energiepolitiek
5. Wetgeving
6. Duurzame ontwikkeling

Tijdschriften
• Belangrijkste tijdschriften rond energie gerangschikt onder de titel van het tijdschrift.
Download de lijst

Persoverzicht
• Persknipsels, geselecteerd en chronologisch gerangschikt

Fototheek
• UItgeprint en gerangschikt in mappen.
• Databank met genummerde beelden

Videotheek - dvdtheek
• De video's en DVD's zijn ter beschikking en werden gerangschikt per sector

Toegang
• Bezoek enkel op afspraak. (plan)
• De beschikbare ruimte laat ons toe enkel 2 bezoekers tegelijkertijd te ontvangen.

Hoe werkt het? Reglementering.
• De documenten kunnen alleen ter plaatse geraadpleegd worden.
• Een deelname van 0,1 € wordt gevraagd om de kosten van het fotokopiëren te dekken.
• Een televisiescherm staat ter beschikking om op aanvraag video's te bekijken.
• Het gebruik van onze foto's is vrij van rechten, wél moet altijd een bronvermelding worden aangegeven.

Contacten

Tél : 02 209 04 03
E-mail : griety-ad-apere.org

Opmerkingen: om spams te vermijden, zullen de e-mailadressen opgenomen worden met een -ad- in plaats van een @.