Bioklimatische architectuur: inleiding

 

Eén van de elementen waarmee rekening wordt gehouden in een algemene context van  energieprestatie van gebouwen (EPB), is de bioklimatische architectuur.

De bioklimatische woningbouw maakt gebruik van de omgevingsenergie om de inwoners zoveel mogelijk comfort te kunnen bieden. In ons gematigd klimaat moeten er door de schommelingen in zonneschijn, wind en temperaturen verschillende strategieën worden ingevoerd aangepast aan de verschillende seizoenen.

In de winter is het belangrijk om te profiteren van de zonnewinsten en zich te beschermen tegen de koude (warmtestrategie).

In de zomer moet je de zon buitenhouden en soms het huis verluchten (koude strategie).

De bioklimatische woningbouw leeft volgens de ritmes die zo goed mogelijk gebruik maken van natuurlijk licht (strategie natuurlijk licht).

Als men spreekt van bioklimatische architectuur, en verder over kwesties als energiebesparing bescherming van het milieu, gaat het in de eerste plaats over de leefomgeving  van de mens en zijn welzijn.

 


Chaleur "naturelle"

(géothermique, océanique ou solaire indirect)

Architecture bioclimatique, Eclairage naturel, Chaleur, éclairage
Ventilation naturelle, Puits canadien Confort thermique
Pompe à chaleur Chaleur
Puits géothermique Chaleur (électricité)

 

Dutch
APERe asbl
Rue Royale, 35 - 1000 Bruxelles

Antenne d'exploitation :
Rue Nanon, 98 - 5000 Namur


Email. info_ad_apere.org
T. +32 (0)2 218 78 99